Van idee tot innovatieve groei met meer rendement en een lager risico

Door de snelheid waarin veranderingen elkaar vandaag de dag opvolgen, is innovatie topprioriteit voor veel bedrijven. Maar vanuit welke strategie bepaal je uiteindelijk waar je als bedrijf je beperkte resources op inzet? Hoe verlaag je risico's en vehoog je het rendement? Welke partnerships ga je aan en waarom? Op welke manier houd je opties open en kosten laag? Het succes van innovatieve groei is ook voor uw bedrijf van vele factoren afhankelijk. Waar u zelf grip op heeft zijn een juiste strategie, een gebalanceerd innovatieportfolio en een low-risk projectaanpak met dito financiering.   

ERAC Innovation ondersteunt bedrijven met strategie, business development en financiering. Onze Silver Bullet® methode heeft al veel bedrijven geholpen het nieuwe velden te verkennen en te ontginnen. Met ruim 25 jaar ervaring in het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en beoordelen van vaak complexe business cases, is dat ons vak.

ERAC Innovation is onderdeel van ERAC BV.

Nieuws

Europese subsidies maken betekenisvolle innovaties mogelijk

Met behulp van Europese subsidies investeren provincies en lokale overheden in projecten die moeten bijdragen aan een betere kennispositie van en meer innovatie en valorisatie binnen het mkb. Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) toont aan dat hierbij streng maar effectief geselecteerd wordt en dat de meeste projecten de verwachte doelstellingen realiseren. Het onderzoek is uitgevoerd onder honderden projecten die subsidie ontvangen uit een van de vier Nederlandse regionale innovatieprogramma’s.

Ervaringen MKB met innovatiesubsidies

Onderzoek naar de proportionaliteit van de subsidieverplichtingen doormiddel van casestudies gericht op MIT Zuid, OPZuid en POP3 Brabant.

€ 4,2 miljoen voor de composietindustrie in Zuid-Holland

Het Composite Automation Development Centre (CADC), fieldlab voor de automatisering en digitalisering van de composiet-maakindustrie, ontvangt een bijdrage van € 4,2 mln. vanuit samenwerkingsverband Kansen voor West.

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Er zijn hiervoor diverse subsidie-instrumenten beschikbaar.