Nieuws

Europese subsidies maken betekenisvolle innovaties mogelijk

Met behulp van Europese subsidies investeren provincies en lokale overheden in projecten die moeten bijdragen aan een betere kennispositie van en meer innovatie en valorisatie binnen het mkb. Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) toont aan dat hierbij streng maar effectief geselecteerd wordt en dat de meeste projecten de verwachte doelstellingen realiseren. Het onderzoek is uitgevoerd onder honderden projecten die subsidie ontvangen uit een van de vier Nederlandse regionale innovatieprogramma’s.

Ervaringen MKB met innovatiesubsidies

Onderzoek naar de proportionaliteit van de subsidieverplichtingen doormiddel van casestudies gericht op MIT Zuid, OPZuid en POP3 Brabant.

€ 4,2 miljoen voor de composietindustrie in Zuid-Holland

Het Composite Automation Development Centre (CADC), fieldlab voor de automatisering en digitalisering van de composiet-maakindustrie, ontvangt een bijdrage van € 4,2 mln. vanuit samenwerkingsverband Kansen voor West.

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Er zijn hiervoor diverse subsidie-instrumenten beschikbaar.

Verhoog de kans op succes of krijg grip op uw innovatieproces

ERAC Innovation zorgt voor een hoger slagingspercentage van uw idee. We hebben ons gespecialiseerd in het begeleiden van complete innovatietrajecten, van financiering tot het samenbrengen van de juiste partners en de implementatie van het innovatieproject.

Bedrijvenregeling Dutch TechZone - provincie Drenthe – open voor indiening

Innovatieve ondernemers die zich willen gaan vestigen in Drenthe opgelet! Om de economische structuurversterking in de Dutch TechZone-regio te stimuleren is de Bedrijvenregeling Dutch TechZone opengesteld. Deze regeling vervangt de Bedrijvenregeling vierkant voor werk2018.