Bedrijvenregeling Dutch TechZone - provincie Drenthe – open voor indiening

Innovatieve ondernemers die zich willen gaan vestigen in Drenthe opgelet! Om de economische structuurversterking in de Dutch TechZone-regio te stimuleren is de Bedrijvenregeling Dutch TechZone opengesteld. Deze regeling vervangt de Bedrijvenregeling vierkant voor werk 2018.

Het doel van de Bedrijvenregeling Dutch TechZone (DTZ2018) is het stimuleren van economische structuurversterking in de Dutch TechZone-regio (de gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen) door een bijdrage te leveren aan projecten van ondernemingen gericht op uitbreiding, vestiging, diversificatie of wijziging van bedrijfsactiviteiten in het gebied.

De regeling bestaat uit de volgende paragrafen:

• Deelregeling Regionale Investeringssteun Drenthe (RID);

• Deelregeling Arbeidsplaatsenregeling (APR).

De hoogte van de subsidie verschilt per onderdeel. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Voor meer informatie neemt u contact op met onze adviseur Pim Pellegrom of kijk op onze website voor onze bijdrage aan het project Drenthe staat vierkant voor werk.