Insights in Innovation

Als ondernemer of projectmanager zult u zich een beeld moeten vormen van het innovatielandschap waarbinnen uw project zich bevindt. Financiers zullen u vragen naar de nieuwheid van uw innovatie. Tot 2017 zou u zich baseren op resultaten uit google, wat vakliteratuur of een trendrapport van TNO. Maar nu is er Insights in Innovation. Een gezamenlijk product van ERAC Innovation en Patentwerk waarmee op basis van data analytics uit verschillende databronnen het innovatielandschap nauwgezet in beeld kan worden gebracht. U krijgt specifiek te zien welke innovaties in de afgelopen jaren zijn gepatenteerd en gefinancierd, waar deze zich bevinden en wie betrokken zijn. Vanaf nu kunt u dus altijd een goed onderbouwd antwoord geven op de vraag of u nu echt wel innovatief bent. 

Meer informatie over ons Insights in Innovation product leest u hier. Of neem contact op met een van onze adviseurs.  

Meer weten?
Heeft u een projectidee maar ontbreekt het u aan een goed uitgewerkte business case? Of heeft u een project in voorbereiding maar is het financiële risico nog te groot? Neem dan contact op met een van onze business developers. Zij helpen u graag verder.

Meer weten?

Vraag vandaag nog een vrijblijvende intake aan voor innoveren op basis van samenwerking.

Brochure Project Risk Assessment
(PDF 349kb)