Projecten

De trajecten waar wij aan werken zijn stuk voor stuk van groot strategisch belang voor zowel onze opdrachtgevers als andere maatschappelijke stakeholders. Denk hierbij aan de ontwikkeling van een open innovatiecentrum voor het VuMC, de totstandkoming van een fieldlab voor composieten onderhoud voor Fokker & Airborne en de herontwikkeling van de oude Philips-fabriek in Emmen.


Erac Innovation werkt onder meer voor:


Oud hout levert energie op in Amsterdam

Waterstof voor groene chemie en mobiliteit: Bio Energy Netherlands gaat dat opwekken in een houtvergassingsinstallatie in de haven in Amsterdam. De eerste bio-waterstofinstallatie van Nederland komt er mede dankzij een bijdrage van de Europese Unie, die 3,1 miljoen euro bijdraagt via het programma Kansen voor West II.

Smart Advanced Manufacturing voor lichtgewicht composiet

In het fieldlab SAM|XL (Smart Advanced Manufacturing XL) werkt het bedrijfsleven samen met de TU Delft aan slimme oplossingen voor het verhogen van de kwaliteit én het productievolume van composiet constructies. In de praktijk blijkt dat hoe groter en dunner deze constructies zijn, hoe lastiger deze te hanteren zijn in het productieproces. Op de grote en kleine robots van SAM|XL kunnen zowel de initiële ‘proof of concepts’ als de daadwerkelijke industrialisatie ‘scale-up’ ontwikkeld worden.

Slim Laden in de Praktijk

Elektrisch rijden lijkt dé toekomst te zijn voor milieuvriendelijke mobiliteit. Nu steeds meer automerken elektrische modellen introduceren en ook de burger steeds vaker dit alternatief verkiest boven de aandrijving met fossiele brandstoffen, moeten ook de juiste voorwaarden geschapen worden om grootschalig gebruik te faciliteren. Onder andere door het duurzaam opwekken van de benodigde elektriciteit en het inrichten van een energienetwerk dat voldoet aan de toenemende vraag.

Van werk naar werk via het digitale platform AVWerkt

Onder de naam AVWerkt hebben publieke en private partijen in de arbeidsregio Gorinchem de handen ineen geslagen: gemeenten, werkgeversorganisaties, het bedrijfsleven, uitzendorganisaties en onderwijsinstellingen werken samen in een digitaal platform dat vraag en aanbod effectief op elkaar afstemt. Hierdoor worden kortdurend werklozen en werknemers voor wie ontslag dreigt beter van werk naar werk begeleid.

Precisielandbouw: meer oogsten met minder middelen

In september 2017 ontving de Proeftuin voor Precisielandbouw de beschikking voor subsidie van het Europese subsidieprogramma OPZuid. Het projectplan voor de Proeftuin voor Precisielandbouw werd beoordeeld als ‘goed tot excellent’. “Een enorme opsteker en een compliment aan alle betrokkenen”, aldus projectleider Henny van Gurp van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO).

Dutch Blockchain Hackathon - accelerator voor kennisontwikkeling

Vijftig teams met deelnemers uit tien landen, veertig publieke en private partners, drie dagen en één missie, dat waren de ingrediënten van de eerste Dutch Blockchain Hackathon die in februari 2017 in Groningen plaatsvond.