Slim Laden in de Praktijk

In het Zuid-Nederlandse innovatieproject Slim Laden in de Praktijk werken vijf partijen samen om de synergie tussen duurzame energieopwekking en elektrisch rijden in de praktijk aan te tonen. Initiatiefnemer en penvoerder van het project is Stichting Limburg Elektrisch. Andere deelnemers zijn netwerkbeheerder Enexis, Solar installatie- en projectbedrijf SunProjects, innovatiecentrum ElaadNL en Ecotap, ontwikkelaar van laadstations. Het project wordt financieel gesteund door het Europese subsidieprogramma OPZuid 2014-2020.

“Interessant aan Slim Laden in de Praktijk is het feit dat in theorie dit ecosysteem werkt én de benodigde technologieën voorhanden en getest zijn, alleen zijn deze eindjes nog niet aan elkaar geknoopt” vertelt projectleider Flip Oude Weernink. “Ons doel is een eerste ontwikkelstap te maken, volume te creëren om het concept daarna tegen een lagere investering breed uit te kunnen rollen.”

Lokaal opgewekte zonne-energie

Slim Laden in de Praktijk laadt deelauto’s op met lokaal opgewekte zonne-energie. Hiermee wordt de hele keten nog duurzamer, aldus Oude Weernink: “Bovendien kunnen we door het gebruik van deelauto’s de technologie economischer inzetten. We zijn momenteel in gesprek met overheden, gemeenten, bedrijven en enkele projectontwikkelaars voor het vinden van vijf tot zeven geschikte proeflocaties in Limburg en Noord-Brabant. De eerste locatie zal naar verwachting deze zomer operationeel zijn.” Een locatie bestaat uit een (snel)laadstation, twee sets zonnepanelen met totaal 30 kWp vermogen, opslagcapaciteit onder de laadpaal en twee elektrische deelauto’s. Gebruikers reserveren een auto via een online reserveringssysteem. Dit systeem staat in contact met de laadpaal, die ervoor zorgt dat de accu geladen is op het moment van vertrek. De opgeslagen zonne-energie wordt daardoor alleen gebruikt op het moment dat het nodig is.

Menselijk aspect

Niet alleen het technische, ook het menselijk aspect is cruciaal voor het slagen van het project. “Bewustwording bij de gebruiker en het sturen van gedrag is een belangrijk component binnen ons project. We hebben een digitaal platform ontwikkeld waarmee we mensen stimuleren gebruik te maken van de beschikbare deelauto’s, onder meer door op persoonsniveau te laten zien hoeveel CO2 ze bespaard hebben door elektrisch te rijden. Daarnaast experimenteren we met spaarprogramma’s en andere incentives. Hoe meer de deelauto gebruikt wordt, hoe goedkoper deze wordt en hoe groter de CO2-reductie. ”

Meer weten?

Vraag vandaag nog een vrijblijvende intake aan voor innoveren op basis van samenwerking.